The Sapiens News

The Sapiens News

नाशिक महानगरपालिकेच्या वतीने पाणीपुरवठया संदर्भात एक निवेदन प्रसिद्ध केले आहे ते जसेच्या तसे देत आहोत.

जाहिर निवेदन

नाशिक शहरात पाणी पुरवठा विभागातील विविध ठिकाणी पाणी पुरवठा करणाऱ्या मुख्य वितरण वाहिन्या तसेच उप वितरण वाहिन्यांची दुरुस्ती तसेच व्हॉलची दुरुस्ती , व्हॉल बदलणे इत्यादी देखभाल दुरुस्तीचे कामे पाणी पुरवठा सुरळीत होणेकामी हाती घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शनिवार दि. 25/05/2024 रोजी सकाळी 9 वाजेपासुन पुर्ण दिवस व रविवार दि. 26/05/2024 रोजी सकाळचा संपुर्ण नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रातील पाणी पुरवठा होऊ शकणार नाही याची नागरीकांनी नोंद घ्यावी व मनपास सहकार्य करावे ही विनंती.
सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी पाणी पुरवठा विविध विभागातील खालील प्रमाणे कामे करण्यात येणार आहे.
नाशिक पुर्व विभाग
नाशिक पश्चिम विभाग*
पंचवटी विभाग
नाशिकरोड
सातपुर विभाग
नविन नाशिक

मा.शरद जगताप ( पाटील )

Leave a Comment

Vote Here

Loading poll ...
UPSE Coaching

Recent Posts