The Sapiens News

The Sapiens News

सामजिक समस्या

लढा लद्दाखचा : पर्यावरणवादी तथा शिक्षणतज्ञ सोनम वांगचूक यांचे आमरण उपोषण

पर्यावरणवादी तथा शिक्षणतज्ञ सोनम वांगचूक हे लद्दाखमध्ये तेथील नागरिकांच्या लोकशाही निगडित अधिकारासाठी उपोषणाला बसले आहे. त्यांनी भारत सरकारशी त्यांची चर्चा निषफळ झाल्याने हे पाऊल उचलले

Read More »

निवृत्तीवेतन धारकांना ATM card सुविधा नाही : शासन निर्णयाचे परिणाम दुष्परिणाम

एक सखोल विश्लेषण : सन २००९ च्या शासन निर्णयाचे परिणाम व दुष्परिणाम १ समस्यावित्त विभाग महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी दि. १७/११/२००९ सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना शासनाने एटीएम

Read More »

लढा लद्दाखचा : पर्यावरणवादी तथा शिक्षणतज्ञ सोनम वांगचूक यांचे आमरण उपोषण

पर्यावरणवादी तथा शिक्षणतज्ञ सोनम वांगचूक हे लद्दाखमध्ये तेथील नागरिकांच्या लोकशाही निगडित अधिकारासाठी उपोषणाला बसले आहे. त्यांनी भारत सरकारशी त्यांची चर्चा निषफळ झाल्याने हे पाऊल उचलले

Read More »

निवृत्तीवेतन धारकांना ATM card सुविधा नाही : शासन निर्णयाचे परिणाम दुष्परिणाम

एक सखोल विश्लेषण : सन २००९ च्या शासन निर्णयाचे परिणाम व दुष्परिणाम १ समस्यावित्त विभाग महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी दि. १७/११/२००९ सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना शासनाने एटीएम

Read More »

Vote Here

Loading poll ...
UPSE Coaching

Recent Posts